زندانی های معبد خورشید ادامه ی منطقی هفت گوی بلوری. در این داستان تن تن به دنبال چیزی با ارزش تر از گنج می گردد او در پی نجات پروفسور کلکولس یا تورنسل می گردد او به همراه ناخدا هادوک از سرزمین های زیادی می گذرد و برای این هدف خودش را به آب و آتش می زند.کسوفی که در این داستان به تصویر کشیده شده واقعا در سال 1944 در پرو اتفاق افتاده.

نوشته شده در تاریخ 1389/10/15    | توسط: nima faraji    |    |
نظرات()