cvvb1586i6ipcw0ch88.gif" alt="tintin" />هنر الفبا آخرین شاهکار هرژه است که مرگ او فرصت تمام شدن آن را از همه گرفت ، در سال 1986 سه سال پس از مرگ هرژه دست نوشته ها و نقاشی های مدادی او به چاپ رسید ، پس از هرژه تعدادی از دوست داران تن تن سعی کردند کار هرژه تمام کنند که این داستان به روایت ''ایو رودیه'' به پایان رسید.

نوشته شده در تاریخ 1389/10/15    | توسط: nima faraji    |    |
نظرات()