این اولین پست من تو این وبه. 1- دقت کردید کتابهای تن تن تا شماره 5 یعنی نیلوفر آبی تقریبا تخیلی هستند و بچگانه اند -2 پروفسور کلکولس یا تورنسل واقعا وجود داشته و یکی از اختراعاتش که تا به حال به ثبت رسیده کاغذ لیتموس یا تورنسل است. -4 توجه کردید که ناخدا هادوک کمی خسیس است این ویژگی ناخدا در کتابهای جواهرات کاستافیوره و مخصوصا در کتاب جستجو در غار هیولا و خرچنگ چنگال طلایی اشاره شده. -5 طولانی ترین کتاب هرژه که چاپ شد کتاب در سرزمین پیکارگران بود. -6 بدترین کیفیت چاپ در کتاب های هرژه متعلق به فرار از شوروی است و بهترین کیفیت هم از آن در سرزمین پیکارگران است. -7 در کتاب ستاره اسرار آمیز بسیاری از صحنه های مشروب خوردن ناخدا هادوک سانسور شده ولی در کتاب راز کشتی اسب شاخدار و گنج راکهام سرخ پوش زیاد سانسور نشده. -8 می داستید که اسم هادوک به معنای نوعی ماهی است که در اقیانوس اطلس زیاد پیدا می شه. خوب این از این آپم اگه سؤالی در مورد تن تن داشتید تو نظرات بگید تا جواب بدم. بای

نوشته شده در تاریخ 1389/10/15    | توسط: nima faraji    |    |
نظرات()